manda un e-mail al KCB

Torna a elenco foto

Stage con Kancho Kanazawa ed esame 4° dan
a Bulle

F.Falcetti 4° dan - F.Vavalà 4° dan
Shihan Rikuta Koga 8° dan- Kancho Hirokazu Kanazawa 10°
Sensei Nobuaki Kanazawa 6° dan